Kolumna I

Dyplom i nagroda 2.000,-zł za zajęcie pierwszego miejsca
na pierwszym festiwalu „Szukamy Młodych Talentów”,
w kategorii duety-tercety w Szczecinie. Czerwiec, 1962r.

Dyplom dla zespołu big-beatowego „Szafiry”
pod kierownictwem Piotra Kuźniaka, za zajęcie trzeciego
miejsca w imprezie „Młode Talenty Na Start”. Poznań,
1964r.

Dyplom dla zespołu „Szafiry” za I miejsce na imprezie
„Wielki Turniej Big-Beatowy”. Poznań, 1966r.

Dyplom dla zespołu „Szafiry” Piotra Kuźniaka za zajęcie
I miejsca na przeglądzie „Najlepsze Zespoły Big-Beatowe”.
Poznań,1966r.

Dyplom dla zespołu „Szafiry” za zajęcie I-go miejsca.
„Pierwszy Turniej Muzyki Młodzieżowej”. Gniezno,1967r.

Dyplom dla wokalisty Piotra Kuźniaka (śpiewającego
z zespołem „Nastolatki”) „Pierwszy Festiwal Muzyki
Nastolatków”. Wrocław, 1967r.

Dyplom i specjalne wyróżnienie dla wokalisty
Piotra Kuźniaka zespołu „Łowickie Gitary”
na „V Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych
ZZTD”. Łódź, 1968r.

Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca dla zespołu
„Manufaktura Czterech Dyrektorów” Piotra Kuźniaka,
podczas „Festiwalu Muzyki Underground”. Kościan, 1968r.

Dyplom Honorowy dla kol. Piotra Kuźniaka za szczególny
wkład pracy w działalność „Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej im. Franciszka Liszta”. Poznań, 1989r.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
im. Franciszka Liszta nadaje dla kol. Piotra Kuźniaka,
„Złotą Odznakę Honorową TPPW”. Poznań, 1991r.

Zespół „Trubadurzy” z Piotrem Kuźniakiem uhonorowany
przez firmę „Polish Promotion Corporation” za całokształt
pracy artystycznej statuetką „Srebrny As”. Warszawa,
1995r.

Podziękowania za sympatyczną i owocną współpracę
z okazji 20- lecia istnienia „Orkiestry Zbigniewa Górnego”.
Górny Promotion, Poznań, 1998r.

Dyplom Uznania dla Pana Piotra Kuźniaka za pomoc
i uczestnictwo w akcji charytatywnej
„Poznaniacy Dzieciom”, pod patronatem
Prezydenta Miasta Poznania, Poznańskiego
Ruchu Obywatelskiego i Stowarzyszenia
„Hospicjum Domowe”. Poznań, 2002r.

 

czytaj dalej